روشنفکران امریکایی خواستار تحریم شهرک‌‎های اسرائیلی

بیش از ۷۰ تن از روشنفکران و دانشگاهیان امریکایی با انتشار یک نامۀ سرگشاده، خواستار تحریم هدفمند شهرک‌های اسرائیلی و محصولات برآمده از آن‌‎ها شدند.