الاخبار: آمریکا به دنبال برقراری آتش‌بس انسانی برای فرصت دادن به گروه‌های مسلح است