کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

بیست و چهارمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مرکز همایش های رایزن تهران آغاز به کار کرد.۱۲:۳۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر