فردا بازدید ازموزه ها رایگان است

مدیرکل موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: به مناسبت ششم مهرروز جهانی گردشگری بازدید از موزه های تحت پوشش این سازمان رایگان است.۱۲:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر