رکورد تاریخ تولید و خرید گندم کشور شکست

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از شکسته شدن رکورد تاریخ تولید و خرید تضمینی گندم در کشور خبر داد.۱۲:۳۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر