تلاش معترضان اوکراینی برای ورود به سفارت روسیه در کی‌یف

یک گروه از معترضان اوکراینی امروز به ساختمان سفارت روسیه در کی‌یف حمله کرده و سعی کردند وارد ساختمان سفارت شوند.