وزیر اطلاعات:‌ وزارت اطلاعات از لحاظ سیاسی تشکیلاتی مستقل است