طرحی معنا دار از گلکسی نوت ۷ که منفجر می شود

ایران خبر- طرحی معنادار از گلکسی نوت ۷ که خود به خود منفجر می شود در شبکه های اجتماعی در حال انتشار است.