آمریکا با حملات اخیر خود نشان داد که با تروریسم شریک است/ایران تنها حامی قدرتمند سوریه