یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت ۱۹ فلسطینی