به بهانه رکورد شکنی " دون فرانچسکو " / در ستایش توتی؛ آخرین گلادیاتور رم

در میان همه جملات زیبا، شاید بهترین توضیف را مارچلو لیپی، افسانه مربیگری آتزوری از توتی داشته است: ” توتی را باید در بین آثار هنری سرزمین ایتالیا قرار داد”.