عربستان ترکیه و قطر از شرارت دست بردارند

رئیس پارلمان سوریه با اشاره به حمایت آشکار و علنی آمریکا از تروریسم، از عربستان، ترکیه و قطر خواست اقدامات شرارت‌آمیز خود علیه این کشور را متوقف کنند….