ریشۀ بیماری تکفیر در کشورهای عربی

روزنامه الاخبار لبنان به بررسی زوایای ترور “ناهض حتر” نویسنده و روزنامه نگار اردنی به ضرب گلوله در جلوی کاخ دادگستری این کشور پرداخت….