آ.اس: اوبامیانگ، کهکشانی جدید رئال

روزنامه آ.اس مدعی شد که رئال مادرید قصد دارد برای جذب پیر امریک اوبامیانگ تلاش کند.