نمایش صنایع دستی انگلیس در مجموعه هری پاتر

به گزارش خبرنگار ایمنا، گرین لیز ضمن حضور در سمینار تکنولوژی، صنایع دستی و آینده که هم اکنون در مهمانسرای عباسی اصفهان درحال برگزاری است، با بیان این مطلب گفت: ما باید بدانیم چطور صنایع دستی را به صورت معاصر استفاده کنیم. صنایع دستی همیشه تکامل یافته و از تکنولوژی  استفاده کرده است، پس ما باید […]