شکل گیری مراودات جدید اقتصادی با احداث پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار سید جمال الدین صمصام شریعت افزود: طرح نمایشگاه بین المللی همچنین توسط شهرداری منطقه، کمیسیون بررسی و تصویب طرح ها و شورای سیاست گذاری شهرداری اصفهان، معاونت حمل و نقل و ترافیک و شورای اسلامی شهر اصفهان بررسی و نظرات تخصصی لازم اعمال شده است. وی ادامه داد: به […]