مقاومت سوریه تحت تاثیر حمایت‌های ایران بود/آمریکا در حملات اخیر علیه سوریه از داعش حمایت کرد

رئیس مجلس نمایندگان سوریه گفت: بیش از هشتاد کشور جنگ را علیه سوریه تحمیل کردند.