دانشگاه را جای سخنرانی فتنه‌گران نمی‌دانیم/ دوقطبی سازی کاذب و ایجاد شکاف در سطح جامعه به کشور ضربه می‌زند

مسئول سازمان بسیج دانشجویی گفت: دو قطبی‌سازی کاذبی که برخی می‌خواهند انجام دهند و شکاف در سطح جامعه ایجاد کنند غلط است و به کشور ضربه می‌زند.