ادامه تعطیلی کشمیر برای هشتادمین روز

در پی تداوم درگیری‌ها در کشمیر، معترضان از مردم خواسته‌اند مؤسسات آموزشی و بازارها را تعطیل کنند.