مانوئل سانتوس: پیمان صلح کلمبیا به بازسازی کشور کمک می کند

رئیس جمهور کلمبیا و رهبر شورشیان فارک امروز یک پیمان صلح تاریخی امضا می کنند.