مانوئل سانتوس: پیمان صلح کلمبیا به بازسازی کشور کمک می کند