داوری: نظر رهبر معظم انقلاب برای احمدی‌نژاد حجت و مبنای عمل است/ امیری‌فر: نباید صحبت‌های رهبری را مولوی و ارشادی تقسیم کرد

ما به لحاظ اعتقادی و سیاسی بر این باور هستیم که نظرات رهبری که توسط ایشان اعلام می‌شود قطعا حجت است.