داوری: نظر رهبر معظم انقلاب برای احمدی‌نژاد حجت و مبنای عمل است/ امیری‌فر: نباید صحبت‌های رهبری را مولوی و ارشادی تقسیم کرد