کارت اعتباری عام سبب رونق اقتصادی می‌شود/ شبکه بانکی به زیرمجموعه خودش حق پرداخت تسهیلات ندارد

معاون بانک مرکزی صدور کارت اعتباری عام برای تسهیلات خرد به مردم را عامل رونق اقتصادی و تحریک تقاضا دانست و از مشارکت اکثر بانک‌ها در این طرح خبر داد.