کارت اعتباری عام سبب رونق اقتصادی می‌شود/ شبکه بانکی به زیرمجموعه خودش حق پرداخت تسهیلات ندارد