تعیین تکلیف حواله فروش خودرو

به گزارش اقتصاد آنلاین، داریوش اسماعیلی درباره خرید و فروش حواله های پیش فروش یک خودرو توسط برخی از نمایندگی های شرکت پارس خودرو گفت: این که برخی از نمایندگی ها به شکلی اقدام به خرید حواله های یک خودرو کرده تا دوباره با سود، آن حواله را به مردم بفروشد نشان دهنده یک فساد […]