۲۴ میلیارد دلار طرح نیمه تمام در بخش آب داریم

معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از وجود ۲۴ میلیارد دلار در بخش آب و آب و فاضلاب طرح نیمه تمام خبر داد و گفت: در مجموع فقط می توانیم یک میلیارد دلار تأمین کنیم در حالی که نیاز ما ۲۴ میلیارد دلار است.