امکان دستکاری فایل‌های پشتیبان آیفون با یک آسیب‌پذیری جدید