صنایع دستی و تکنولوژی قابل تلفیق‌اند

پویا محمودیان مدیرکل دفتر صادرات معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی: به گزارش خبرنگار ایمنا، پویا محمدیان ضمن حضور در سمینار تکنولوژی، صنایع دستی و آینده که هم اکنون در مهمانسرای عباسی اصفهان درحال برگزاری است، با بیان این مطلب گفت: تاکنون دو دوره اقتصادی و کشاورزی را پشت سر گزاشته ایم و اکنون در […]