بیانیه مجمع فرهنگیان ایران اسلامی بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵

مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بیانیه‌ای را صادر کرد.