بیانیه مجمع فرهنگیان ایران اسلامی بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵