وزیر خارجه انگلیس وارد ترکیه شد

وزیر خارجه انگلیس برای دیدار با مقامات دولتی ترکیه، وارد آنکارا شد.