بیشترین صدمات ارتوپدی ناشی از تصادفات است / سالانه بیش از ۲۰ هزار تعویض مفصل در کشور

دبیر علمی بیست و چهارمین کنگره بین المللی ارتوپدی بیان کرد: ترومو‌ها و تصادفات یکی از معضلات کشور بوده و بیشترین صدمات ارتوپدی را دارا هستند.