بیشترین صدمات ارتوپدی ناشی از تصادفات است / سالانه بیش از ۲۰ هزار تعویض مفصل در کشور