دیدار وزیر اطلاعات با آیت الله میرعمادی

وزیر اطلاعات گفت: در حال حاضر دنیا به امنیت حاکم بر ایران، معترف و متعجب بوده و در برنامه‌ هایی که با مسئولان سرویس‌ های اطلاعاتی خارجی مذاکره می‌ شود، کشورها به دنبال راز و رمز امنیت ایران اند.۱۳:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر