برنز "طاهرخانی" در پرش طول بازی‌های آسیا

سبحان طاهرخانی در رقابت‌های پرش طول بازی‌ های ساحلی آسیا در ویتنام، با رکورد ۷ متر و ۳۵ سانتیمتر به نشان برنز رسید.۱۳:۳۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر