تجهیز روسیه به موشک‌های مافوق صوت در آینده نزدیک

مدیرکل شرکت تسلیحات موشکی روسیه از تجهیز این کشور به موشک‌های مافوق صوت در آینده نزدیک خبر داد.