گزارش تمرین شاد آبی‌ها

تمرین تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۲ در زمین شماره ۲ آزادی آغاز شد.