خسرو حیدری دوباره مصدوم شد؟

تمرینات اختصاصی هافبک راست آبی‌ها در این روزها به دغدغه اصلی کادرفنی تبدیل شده است.