وزیر ارتباطات: تماشای راحت ویدیو توسط کاربران هدف ماست

وزیر ارتباطات و فناوری تماشای راحت ویدیو توسط کاربران از اهداف اصلی وزارت در شبکه ملی اطلاعات و گام بعدی این طرح اعلام کرد.