به بهانه رکورد شکنی " دون فرانچسکو " / در ستایش توتی؛ آخرین گلادیاتور رم

در میان همه جملات زیبا، شاید بهترین و کامل ترین توصیف را مارچلو لیپی، افسانه مربیگری آتزوری از فرانچسکو توتی داشته است: ” توتی را باید در بین آثار هنری سرزمین ایتالیا قرار داد”.