استقرار پلیس مخفی، جلوی مدارس دخترانۀ مصر

معاون وزیر کشور مصر از استقرار پلیس مخفی جلوی مدارس دخترانه در استان الاسماعیلیه برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت خبر داد….