خطر جدید برای بختیار رحمانی! / ستاره استقلال نمیکت نشین می‌شود؟

بختیار رحمانی که چند بازی از جمله دربی را از روی نیمکت نظاره کرد امکان دارد دوباره نیمکت نشین شود.