مروری تحلیل بازار مسکن تا انتهای سال ۹۵

به گزارش ایران خبر،  اهمیت بازار مسکن چه به عنوان یک کالای ضروری برای متقاضیان مصرفی و چه به عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای متقاضیان غیرمصرفی موجب شده است که چرخه‌های رونق و رکود این بازار مورد توجه اکثریت اقشار جامعه قرار گیرد.   از طرف دیگر تاثیرگذاری این بازار بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی […]