پاسخ روحانی به «نامه محرمانه» جامعه مدرسین

اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌‌ای خواستار اصلاح رفتار رئیس‌جمهور و دولت شده و هرگونه حمایت از قوه مجریه را منوط به رفتار و عملکرد دولتمردان در چارچوب ارزشهای اسلامی دانستند.