نماینده مردم رشت: دغدغه رهبری برای تکرار نشدن خاطرات تلخ سال ۸۸ است

با توجه به اینکه ما در کشورمان حزب نداریم این دوقطبی‌ها شدیداً به کف جامعه کشیده می‌شود