پاداش قهرمانی والیبال نشسته در پارالمپیک نصف شد

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته گفت: پاداش‌ها طبق قول و قرارهای وزارت ورزش پرداخت می‌شود اما متاسفانه پاداش‌های رشته‌های تیمی نصف رشته‌های انفرادی است