تاج: پرسپولیس، استقلال، ذوب آهن و استقلال خوزستان در حکم تیم ملی هستند