پیام تسلیت رییس‌ جمهور به رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری