لاوروف: هنوز زود است توافق با آمریکا درباره سوریه را مُرده بدانیم